ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินเพียง 6 บาท (12 รูปี) รักษาคนเจ็บไข้ได้ 1 คน
ให้หนึ่งชีวีมีสุข คลายทุกข์จากการเจ็บป่วย
- สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
- คนละ 6 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
- สามารถร่วมทำบุญได้ที่
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • เลขบัญชี 115-4-21627-7
 • ชื่อบัญชี มูลนิธิ พุทธโอสถ โพธิคยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 081 699 9687 , 061 694 9635 , 094 449 6463
#สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย เป็นสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้ และเนื่องจากผู้คนชาวอินเดียจำนวนมากในระแวกสถานพยาบาลยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษา สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก จึงได้จัดโครงการ “6 บาท หรือ 12 รูปี รักษาฟรีทุกโรค” เพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าว
แต่ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ปัจจัยที่เคยได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาแสวงบุญ ก็ขาดหาย ยังให้วัดไทยกุสินาราฯ ต้องประคับประคองให้สถานพยาบาลสามารถเปิดดำเนินการต่อ สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทย ที่ให้การช่วยเหลือ บริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตามโครงการ 6 บาท หรือ 12 รูปี รักษาฟรีทุกโรค
หากเพิ่มเป็นหลักสิบ เงิน 60 บาท จะช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลกุสินารา รักษาคนป่วยได้ 10 คน และหากเพิ่มเป็นหลักร้อย เงิน 600 บาท จะช่วยแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลกุสินารา ได้ถึง 100 คน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเข้ากองทุนรักษาพยาบาลเพียง 6 บาท หรือ 12 รูปี
“อโรคยา ปรมา ลาภา....สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เต สพฺพทา”
    ขอความเป็นผู้ไม่มีโรค จงเป็นลาภอันประเสริฐ..บังเกิดแด่ทุกท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ
 • #ร่วมบุญถวายผ้าห่อศพ
  คนละ 6 บาท ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ในวาระสุดท้าย
   สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก
  คนละ 6 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
  ❇️ สามารถร่วมทำบุญได้ที่
  ธนาคารกรุงเทพ
  เลขบัญชี 115-4-21627-7
  ชื่อบัญชี มูลนิธิ พุทธโอสถ โพธิคยา

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร 081 699 9687 , 061 694 9635 , 094 449 6463

  #สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย เป็นสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้
  ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ปัจจัยที่เคยได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาแสวงบุญ ก็ขาดหาย ยังให้วัดไทยกุสินาราฯ ต้องประคับประคองให้สถานพยาบาลสามารถเปิดดำเนินการต่อ สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทย ที่ให้การช่วยเหลือ บริจาคเข้าสู่กองทุนมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตามโครงการ “6 บาท หรือ 12 รูปี รักษาฟรีทุกโรค”

  #อานิสงส์ผลบุญของการทำบุญทำบุญผ้าห่อศพ
  การทำบุญผ้าห่อศพ นอกจากเป็นการทำบุญให้กับผู้ตายแล้ว ยังเป็นการทำบุญต่อญาติของผู้ตายอีกด้วย เพราะหลายครอบครัวของชาวเมืองกุสินารา อินเดีย เป็นผู้ยากไร้ มีฐานะยากจนมาก หากได้รับการช่วยเหลือก็สามารถที่จะคลายทุกข์ใจลงไปได้ บางรายเป็นศพไร้ญาติน่าเวทนา การบริจาคผ้าห่อศพ ก็สามารถช่วยสงเคราะห์แก่ผู้ตาย ไม่ให้เป็นที่อุจาดตา

  “อโรคยา ปรมา ลาภา....สทา โสตฺถิ ภวนฺตุ เต สพฺพทา”
  ขอความเป็นผู้ไม่มีโรค จงเป็นลาภอันประเสริฐ..บังเกิดแด่ทุกท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ
       
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
 
      วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒)
จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน
 

 

 

ขออนุโมทนาบุญ
ท่านเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
รัฐอุตรประเทศ สาธารณรัฐ อินเดีย

พระสงฆ์จำพรรษา 20 รูป
แม่ชี 4 ท่าน
อาสาสมัคร 6 คน

 

 

 พระธุดงค์ 120 รูป พร้อมเดินทาง 15 ธ.ค. สู่พุทธภูมิ
การเดินทางธรรมยาตรา สูแดนพุทธภูมิ ของพระธุดงค์ นำโดยพระประวัติ ปวตฺโต โดยการสนับสนุนของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ เป็นประธาน
การเดินในครั้งนี้เริ่มต้นที่เมืองโกลกาต้า สู่เมืองคยา สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองพาราณสี สถานที่ประสูติ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล

และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน จำนวน 99 วัน 2235 กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนทุกท่านตั้งกองทุนสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ 120 กองทุนๆละ 5,000 บาท

เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและให้กำลังใจพระสงฆ์ในกาลครั้งนี้


ขออนุโมทนา
พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์
ประธานโครงการธรรมยาตราสู่แดนพุทธองค์.

 


 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒


 
 

Visitors: 30,471