ประมวลภาพกิจกรรม

กรุณากรอกข้อความ...

ทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ

 

"ทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ" วันนี้ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีอุบาสก อุบาสิกา ชาวไทยและชาวอินเดียมาร่วมในพิธี โดยทางวัดได้นิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ๑๐ รูป ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗

 

 
เทศกาลสงกรานต์สุดชื่นมื่นที่กุสินารา 
 
เทศกาลสงกรานต์สุดชื่นมื่นที่กุสินารา ประชาชนไทยแขกร่วมสรงน้ำพระ เล่นน้ำสนุกสนาน ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน “ประเพณีสงกรานต์” ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทยเรา ยังคงความงดงามและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป ตั้งแต่ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. จัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ และบรรพบุรุษ มีพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานในพิธี และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และอินเดีย ร่วมในพิธี และเวลา ๐๙.๓๐ น. จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์นานาชาติ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗

 


 

จุดเทียนชัยถวายพระพรในวันจักรี ๖ เมษายน

 

"จุดเทียนชัยถวายพระพรในวันจักรี ๖ เมษายน" ๖ เมษายน ๒๕๕๗ คณะบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ ณ แดนพุทธภูมิ “บ่มเพาะ ต้นกล้า ถวายพ่อ” ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุจดีมหาราชา ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และคุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันจักรี ๖ เมษายน ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ๖ เมษายน ๒๕๕๗


 

แดนพุทธภูมิจัดบวช ๒๐๐ รูป ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบ ๑๐๐ วัน

เขียนโดย ColorPack Creations Ltd. ใน 24 มกราคม 2560. โพสใน ข่าวและกิจกรรม.

วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย – เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรโพธิ สี่เหล่าทัพ จำนวน ๒๐๐ รูป ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ตามโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิมทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ซึ่งในโครงการได้จัดพิธีมอบผ้าไตร และปลงผมนาค ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รัฐมนตรีส่วนหน้า พล.อ.บุญลือ วงศ์ท้าว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

หลังจากได้รับการบรรพชา อุปสมบทแล้ว พระนวกโพธิในโครงการ ทั้ง ๒๐๐ รูป จะเดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในสถานที่จริง ศึกษาหลักฐาน หลักธรรม และน้อมนำไปปฏิบัติ ได้เห็นมรดกธรรม ได้รับบารมีภายใต้โพธิสมภาร ได้พบโพธิสหายคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ ได้โพธิธรรมตามรอยบาทพระศาสดา ได้โพธิจิตน้อมนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิต ปลุกโพธิจิตในตนให้ตื่น รู้ และเบิกบาน นำปัญญาและศรัทธา กลับไปหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาในบ้านพุทธเมืองไทย

โดยโครงการในครั้งนี้ตามมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์จัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวาระครบสตมวาร ๑๐๐ วันแห่งการสวรรคตทั่วประเทศ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา และสี่เหล่าทัพได้ร่วมกันจัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้


ผักปลอดสารพิษไว้ต้อนรับผู้แสวงบุญ

 พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มีนโยบายให้วัดไทยทุกวัดในแดนพุทธภูมิ ปลูกพักสวนครัวปลอดสารพิษไว้ต้อนรับผู้แสวงบุญและถวายพระสงฆ์ อาสาสมัคร วันนี้จึงนำภาพแปลงผักของที่วัดมาให้ชม มาทานข้าวที่วัดท่านจะได้ทานผักปลอดสารพิษเก็บสดๆ จากแปลงผัก ปุ๋ยธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผักจาก คุณ ดร.ประวิทย์-คุณอรุณี โรจนเพียรสถิต วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Visitors: 23,883