ข่าวประชาสัมพันธ์

 พระธุดงค์ 120 รูป พร้อมเดินทาง 15 ธ.ค. สู่พุทธภูมิ
การเดินทางธรรมยาตรา สูแดนพุทธภูมิ ของพระธุดงค์ นำโดยพระประวัติ ปวตฺโต โดยการสนับสนุนของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

ซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ เป็นประธาน
การเดินในครั้งนี้เริ่มต้นที่เมืองโกลกาต้า สู่เมืองคยา สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองพาราณสี สถานที่ประสูติ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล

และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน จำนวน 99 วัน 2235 กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนทุกท่านตั้งกองทุนสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ 120 กองทุนๆละ 5,000 บาท

เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและให้กำลังใจพระสงฆ์ในกาลครั้งนี้


ขออนุโมทนา
พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์
ประธานโครงการธรรมยาตราสู่แดนพุทธองค์.

 


 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒


 
 

Visitors: 23,883