โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

รัฐอุตตรประเทศ  สาธารณรัฐอินเดีย 

ชื่อโครงการ    “ต้นกล้าพระพุทธศาสนา 

Visitors: 30,471