บรรพชาสามเณรอินเดีย ๑๓๐ รูป ครั้งประวัติศาสตร์เมืองกุสินารา

 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ลานพระบรมรูป ร.๙ วัดไทยกสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรกุลบุตรชาวอินเดีย จำนวน ๑๓๐ รูป เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองกุสินารา ณ สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลวันมาฆบูชา และงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

โดยมีพระมหาเถระจากประเทศไทยนั่งเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธี บรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ประกอบด้วย พระเทพปฎิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๗ พระราชปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษีเจริญ

ในการนี้ พระเทพปฎิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การเป็นบรรพชาสามเณร เพื่อฉลองศรัทธาคณะเจ้าภาพที่มาร่วมมอบผ้าไตรแก่กุลบุตรอินดียทั้ง ๑๓๐ คน

ซึ่งสามเณรทั้ง ๑๓๐ รูป หลังจากบวชแล้วได้ปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ทั้งร่วมงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ กราบสักการะ สวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ที่สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบิณฑบาตรโปรดชาวเมืองกุสินารา สวดมนต์ จุดเทียน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศึกษาเล่าเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้น

Visitors: 30,475