ร่วมทำบุญ


วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺลํ ปปฺโปนฺตุ พุทฺธสาสเน

ขอท่านผู้สูงด้วยศรัทธา จงประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา โดยภิญโญยิ่งๆ เทอญ

สามารถร่วมทำบุญ โดยตรงหรือติดต่อได้ทั้งในประเทศไทย และประเทศอินเดีย ต้องการร่วมทำบุญในส่วนใด เลือกได้ตามศรัทธา ตามที่อยู่ดังนี้

 

มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
373/4-5 ซ.รามคำแหง 39 แยก 7 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130
Tel. :  0-2184-4539 – 40 Fax. :  0-2184-4541
Website :  www.mulnidhiwatthaikusinara.org
Email : info@mulnidhiwatthaikusinara.org


วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (๙๘๐) ประเทศอินเดีย
Wattthai Kusinarachalermraj

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA
Tel. : +919005007063,  +919005007064

Website :  www.watthaikusinara.org  
E-mail :  kusinara980@gmail.com

 

วัดไทยลุมพินี มหาวิหาร (๙๗๙) ประเทศเนปาล
Royal Thai Monastery Lumbini

Lumbini Sacred Garden, East Monastic Zone,
Dist.Rupandihi, Lumbini, Nepal
Tel. :  (977)-71-580222, Fax. : (977)-71-580271
Website :  www.watthailumbini.org
E-mail :  lumbini979@gmail.com

 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (๙๓๙) นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย
Wat Thai Chetavan Mahavihar Sravasti

Bahrampur – Baharaich Highway,
P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India.
Tel. : (91) 9415-270696, (91) 9415-261662
Website :  www.watthaichetavan.org
E-mail :  chetavan980@gmail.com

 

พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐” โสนารี – อินเดีย
Ninth and Sixty Salavanotayan

Gorakhpur – Sonauli Road, Near Sonauli Border
P.O., Nautanwa, Distt. Maharajgant, (U.P)
Tel. :  (91) 9415-270696, (91) 9415-261662
Website :  www.watthai960.org
E-mail :  salavanotayan960@gmail.com

Visitors: 29,967